A-Ö

Riksbyggen Hus 32

Helsingborg

A - Ö (föreningens trivselregler)

A till Ö för fastighetenA till Ö är en guide om regler och information om olika ändamål för bättre trivsel i föreningen.

För att alla ska trivas och må bra, är det viktigt att ta del av denna information.

 


A

Antenner: Finns inte. Fastigheten är ansluten till Comhem och Bredbandsbolaget.


Anslagstavlor: Finns i varje port och i tvättstugan.


Ansvar: Alla har ansvar för gården, huset, de allmänna utrymmena och att det inte felsorteras i Miljöhuset.  Visst är det trevligt att bo i ett hus där det alltid är rent och snyggt!


Avfall: Se separat källsorteringsguide från Helsingborgs Renhållning.

Följ denna så slipper vi felsorteringsavgifter.


Avlopp: En spolning av avlopp kostar omkring 3500 kronor. Stamspolning  är gjord november 2014. Ny stamspolning beröknas utföras år 2019/2020. Om du orskar stoppet själv, pga att du slängt grejer i avloppet bekostar du spolningen själv.

Du får inte använda någon typ av propplösare eller avloppsrensare i avloppen, diskmedel och kokande vatten är det absolut bästa. Se till att inte få ner tops, tamponger, bindor, matrester, olja, kaffefilter, fruktskal eller kattsand.


B

Badrum: Handfat, badkar och toalettstol bekostar du själv då du vill byta. Du transporterar gammal utrustning till soptippen själv. Tänk på att vid ombyggnad ansvarar du för att detta blir fackmässigt utfört.


Balkong: Mattor, kläder mm får inte skakas/rista från balkongen eller hängas på utsidan av balkongräcket. Blomlådor måste hängas på insidan. Du får grilla på balkongen endast om du använder el-grill och inte grannen tycker det är störande.


Barn: Skadegörelse på gården och på fastigheten ansvarar föräldrarna för.


Barnvagnar: Får på inga villkor ställas i trapphusen.Boende: Låt styrelsen veta hur många ni normalt bor i lägenheten. Bra att ha vid eventuell olycka/brand.


Bokningssystem: Med nyckelbrickan till tvättid.


Bollspel: Alla bollar är förbjudna att sparka eller kasta på gården.


Brand: Ring 112 och Styrelsen.


Brandvarnare: Skall finnas minst 1 i varje lägenhet, givitvisst fungerande.


Byggavfall: Fraktas bort av den lägenhetsinnehavare eller det företag som bygger om.


C

Cykelställ: Finns på gården. Cyklar får inte ställas i valven eller i trappuppgången. Cyklar i korridorer kan försvåra utrymning vid t ex brand och skall därför alltid stå på hänvisad plats.


Cykelgarage: Finns i anslutning till portarna 28, 30-32 och port 34 för cyklar som används regalbundet varje vecka. Övriga cyklar ställs i cylerkällaren/skyddsrummet nergång vid port 28-30.


Cykelåkning: Är förbjuden på gården, endast trehjulingar.


D

Data. Anslutna både till Comhem och Bredbandsbolaget


Diskmaskin: Du skall förvissa dig om att den är rätt installerad med översvämningsskydd. Annars täcker inte Hemförsäkringen och Bostadsrättsförsäkringen eventuella skador.


Droppande kranar: Tänk på att aldrig ha en droppande kran. Då fastighetsskötaren byter packningen betalar föreningen.


Djur: Djur får absolut inte följa med till Förråden, Tvättstugan, Tvättgången eller Träffen. Det kan orsaka allergichocker och astma anfall. Anmäl om du ser djur på dessa ställen till trappombudet. Avstängning från tvättstugan och Träffen kan bli aktuell vid upprepade överträdelser. Detta gäller även om du bor i träffen för att reparation pågår i lägenheten.


Dörrar: Se till att alla dörrar går igen ordentligt, så att inte obehöriga får tillträde.


E

Entréer: Häng inte på portarna. Kontrollera att de går ilås.


El: Om något händer med elförsörjningen i Din lägenhet, kontrollera först om säkringarna i el-tavlan är hela. Om så är fallet kan det bero på att en huvudsäkring gått sönder och den kan inte Du byta. Ring då till någon i styrelsen.


El-utrustning: Om man byter till klinkergolv se till att jordfelsbrytare installeras. Det finns mobila jordfelsbrytare på marknaden.


Exteriören: Var rädd om fastighetens ytterskal. Klotter kostar mycket pengar att ta bort.


F

Fastighetsbeteckning: Helsingborgshus 32 Hantverkaregatan 28 - 34 Kvarter Norra Amerika.


Felanmälan: Till någon i styrelsen, eller styrelsen mail hus32@live.se.


Fläktar och ventilation: Motordriven fläkt får inte installeras. Endast kolfilterfläktar får användas. Ventilations spjäll får absolut inte sättas för, då får hela huset problem.


Fågelbord: Får inte sättas upp på balkongerna inte heller på gården.


Förråd: Finns i källaren. Hänglås bekostas själv. Om lampan är trasig kontakta styrelsen så du får rätt lampa. Andra förråd är också beroende av ljuspunkten i Ditt förråd. Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att förvara mopeder, gasoltuber, bensindunkar och annat brandfarligt i förrådsutrymmen, Brandförsäkringsvilkor.


Försäkringar: Du har väl hemförsäkring! Föreningen bjuder på en kollektiv bostadsrättsförsäkring genom Folksam.


G

Golv: I alla rum utom vardagsrummet är plastgolv inlagda. Om du byter till klinkergolv i hall eller kök måste du installera jordfelsbrytare.


Grillar: Har föreningen som får användas av alla. Se till att den rengörs efter användning. Aska och kol rester kastas i det brandsäkra kärlet i pergolan.


Grannar: Visa alla hänsyn och respekt.


Grovsopor: Föreningen har ingen skyldighet att anordna grovsoppstömningen. Av praktiska skäl anordnas grovsoptömning ca 3-4 gånger per år vid behov.


H

Handikapp öppnare: Finns vid huvudportarna samt entredörrarna, dock med fördröjning då knappen måste vara intryckt i ca 4 sec.


Hissarna: Har nödtelefon följ anvisning i hissen. Hissen används inte som papperskorg eller spottkopp. Hoppa inte i hissen.


Hobbyrum: Kan lånas för snickerier. Måste städas ordentligt.


Hundinnehav: Hunden får inte rastas på gården. Acceptera att andra kan vara hundrädda Tänk på allergiker.


Hyror/Avgifter. Betalas i förskott, senast den sista i månaden innan avgiften avser!!


Hänsyn:


K

Kakel: Borra i kakel är inte lämpligt, om du måste vattensäkra borrhålet med silikon


Katter: Se till att kattlådan inte sprider odör. Kattsand får INTE  spolas ner i toaletten eller i golvbrunnen, om detta är fallet vid ett eventuellt stopp får Du själv betala spolning. Ha katter i koppel på gården, ta upp efter katten. Det finns både katt allergiker och katträdda personer.


Källare: Kommer in endast i gången till eget förråd.


Köksfläkt: Får inte vara motordriven. Filtret i köksfläkten rengörs regelbundet.


Köksavlopp: Du får inte slå ner olja eller andra fetter i vasken. Det orsakar stopp i avloppet. Använd endast kokande vatten och diskmedel i avloppet. Kemikalier typ Mr Muscle orsakar avlagringar som leder till stopp.


Köksutrustning: Be leverantören ta med de gamla vitvarorna. De skall inte slängas i grovsoporna.


L

Lekplats: Finns på gården. Barn får leka under uppsikt av vuxen, helst förälder. Det som barnet förstår avsikt får föräldrarna ersätta. Djur får inte befinna sig på lekplatsen.


Låssystemet: Byttes 2006 i lägenheterna. Passagesystemet infördes samtidigt.


M

Mata ej: Fåglar på gården eller gatan. Det drar hit råttor.


Mattpiskning: Piskställning finns inte.Miljöbod: Finns på Preem, Gustav Adolfsgatan. Tomma lim och målarburkar samt andra brandfarliga vätskor lämnas på Miljöboden. Där kastas det som inte får kastas som grovsopor


N

Nycklar: Vid förlust av nyckel kontakta Riksbyggen snarast.


Nyckelbrickor: Fungerar i passagesystemet, men är spärrade och går bara dit din lägenhet har tillträde. Borttappad bricka anmäls till ordförande snarast som ser till att den tas ut ur systemet. Ny nyckelbricka kostar 200 kr som betalas till ordförande då den nya brickan erhålles. Vid inte fungerande bricka ta kontakt med ordförande för felsökning. Behöver brickan bytas kostar den 200 kr.


O

O- Hyra: Kontakta Anticimex. Tel. 042 - 495 45 60


P

Packningar: Till vattenkranar betalar föreningen om fastighetsskötaren byter.


Papperskorgar: Det är meningen att de skall användas. Visst är det trevligt att bo i ett hus där det alltid är rent och snyggt


Parabolantenner: Paraboler endast inne på balkongerna.


Porttelefon: Kortnummer mellan 08,00 - 20,00 därefter slås telefonnumret till den ni vill ha kontakt med. För att kunna koppla porttelefonen behöver styrelsen ett telefon nummer, endast nummer till fast telefoni gäller.


R

Rasta ej: Husdjur på gården, urin ger fläckar på gräsmattor.


Reparationer: Vid större reparationer kontakta styrelsen.


Rollerblades: Ni som åker se till att kunna stanna. Här finns många äldre och barn som inte kan komma undan fort nog.


Rökare: Det finns askkoppar uppsatta på gården. Vänligen använd dem.


Rökning: I Trapphus, Hissar, Förråd, Tvättgång, Tvättstuga och i Träffen Är rökning absolut förbjuden.


S

Skateboard: Åkning får inte ske på gården.


Skräp och Fimpar: Kastas EJ i trappor, hissar eller på gården. Lär även barn och tonåringar detta. Det finns askkoppar och papperskorgar.
Sopor skall källsorteras! Det innebär att vi sorterar våra sopor i olika kärl i miljöhuset på gården. Vid undran kontakta styrelsen.


Styrelsen: Vänd er främst till respektive trapprepresentant.


Städning: Trapphusen 1 gång i veckan av PBF men städa om du råkat tappa något.


T

Termostatblandare: Dusch, köks vattenblandare bekostar du själv, fastighetsskötaren kan hjälpa till med installering, du får räkning på arbetskostnaden.


Toalett handikappvänlig: Finns i anslutning till tvättstugan. Toalettpapper bör man ta med sig själv. Rullarna har förmågan att försvinna.


Toaletter: I toaletten får du inte spola mer tops, tamponger, bindor, matrester, kaffefilter, fruktskal eller kattsand. Rengör toaletten med vanligt rengöringsmedel typ Såpa och Ajax och hett vatten, använd aldrig propplösare. Skall du byta toalett så köper du den själv. Byte av spolsystemet betalar du själv,

Ett tips att ta bort gulbeläggning eller gula ränder i toalettstolen är att tömma toaletten på vatten och strö i citronsyra efter ett par minuter avlägsnas beläggningen med en gul/grön svamp. Detta är en miljövänlig metod


Trapphusen: Cyklar, Barnvagnar och Mattor. Får ABSOLUT inte finnas i trappuppgångarna. Vinterförvaring av cyklar görs i källaren i port 28 dit går nyckelbrickan. Dörrmatta får inte läggas framför lägenhetsdörren, brandförsökringsvilkor.


Trapphus och djur: Tänk på att passera trapphuset ganska fort om du har djur med dig med hänsyn till personer med allergier.


Trappuppgångar: Rökning är absolut förbjuden. Kasta inte papper, fimpar eller spotta i trapphusen. Om något med vätska går sönder torka upp torka även väggarna där det runnit. Om belysningspunkter är trasiga kontakta någon i styrelsen.


Träffen: Övernattningslägenhet/Styrelserum.


Trädgård: Sittgrupper finns både i solen och under tak i pergolan.


TV: Anslutna både till Comhem och Bredbandsbolaget.


Tvättmaskin: Ställs i badrummet förvissa dig om att den är rätt installerad av behörig installatör. Gammal eller Trasig tvättmaskin fraktar du bort självTvättstugan:  3 tvättpass per dag 6-11, 11-17, 17-22. Ett pass kan bokas i veckan, men högst 4 tvättpass inom på 4 veckor. Bokas med nyckelbrickan. Viktigt att hålla rent efter sig.


U

Underhåll: Av fasaden, följer underhållsplanen.


Underhåll: Av lägenhet ansvarar du själv för. En tumregel är att allt som är synligt är lägenhetsinnehavarens ansvar


V

Vattenåtgång: Tänk på att varmvatten kostar.


Vitvaror: Nya vitvaror i Kök och möbler i  Badrum bekostar du själv. De gamla transporterar du själv bort.


Ventilation: Återvinningsluft. Får inte täppas till för det skadar hela systemet.


Vädring: Vädra energisnålt. Öppna fönstren för en kort stund för genomvädring. Då minskar Du värmeförlusten


Värmeförsörjning: Centralt.


Ö

Övernattning: Vi har Träffen den kostar 100 kr per natt. Fullt utrustad för 4 personer. Alla lägenheter har 3 fria nätter om året. Bokas och betalas hos ordförande där hämtas också nyckelbrickan. 


Överlåtelse av bostadsrätt: Viktigt att ni ej genomför någon affär förrän ni fått klartecken beträffande medlemskap av styrelsen.