Lekplats

Riksbyggen Hus 32

Helsingborg

Trivsleregler Lekplatsen

Lekplatsen är ämnad åt barnen i föreningen samt till gäster till de boende. Och det finns lite trivselregler att förhålla sig till för allas trivsel.


  • Lekplatsen är menad att användas mellan 09.00 till 20.00.
  • Barn får leka under föräldrarnas närvaro.
  • Det är förbjudet för djur (hundar och katter) att vistas på lekplatsen. (tänkt på barns allergier)
  • Det är förbjudet att röka inom lekplatsområdet. (tänk på barnens allergi samt fimpar som barn kan få i sig)
  • Vänligen skräpa inte ner. (det finns papperskorg)
  • Som förälder se till att barn inte plockar/förstör blommor.
  • Tänk på att täcka över sandlådan efter användning så att inte katter och andra djur använder denna som toalett.
  • Ibland kan leken i sandlådan gå ganska vilt till, se då till att utlekt sand som har hamnat utanför sandlådan kommer tillbaka till den igen.
  • Kattägare ser till att katten inte förorenar i sandlådan. Ägaren bekostar sanering efter sitt djur.


Tänk på att hålla vår lekplats ren och fin för allas trivsel.