Renovering

Riksbyggen Hus 32

Helsingborg

Renovering

RenoveringFoldern Vem svarar för underhållet? innehåller information om vem som ansvarar för vad när man äger en bostadsrätt.


Gemensam Trevnad


 

Om vi alla ser till att ordning och reda råder i vårt område kan vi på det sättet hålla onödiga kostnader nere. Vi är skyldiga att iaktta ordning, skick och sundhet såväl inom som utanför husen, enligt föreningens stadgar och bostadsrättslagen.

För alla boendes trevnad och säkerhet ser styrelsen att föreningens trivselsregler följs.

I ett flerfamiljshus skall hänsyn tas till grannarna och tänk på att inte spika och borra


  •      på vardagar innan kl. 08.00 och efter kl. 20.00
  •      på lördagar, söndag och helgdagar innan kl. 10.00 och efter kl. 16.00


Vid större renoveringar vänligen sätt upp anslag i samtliga trappuppgångar för att informera de övriga boende.


En vedertagen regel är att efter kl. 22.00 skall det vara lugnt i husen.

Visst är fest tillåtet en och annan gång men tala gärna med  dina grannarna.